Get Adobe Flash player

Členstvo v Študentskej rade Budovateľskej 31 a Budovateľskej 13 o. z.

Vážení študenti a hostia ubytovaní v Študentských domovoch ulice Budovateľskej 13 a Budovateľskej 31.

Radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vstúpiť do občianskeho združenia ŠRB313.


Občianske združenie (ďalej len o. z.) ponúka členom internetové pripojenie a bezplatný vstup do posilňovne a kultúrnej miestnosti študentských domovov.

 

Podmienky členstva v ŠRB313 o. z. :

 •  Ubytovanie v jednom zo spomínaných Študentských Domovov.
   
 •  Poplatok za členstvo na dobu jedného mesiaca - v cene 8€, členstvo na celú dĺžku letného semestra 2016/2017 – v cene  23€. Poplatok je nevratný.
   
 •  Registrácia na stránke: userpanel.pcklub.sk , po vyplnení chýbajúcich údajov je možné vytlačiť vygenerovanú prihlášku do združenia. (Návod ako sa registrovať, ako vyhladať MAC adresu PC
   

 

 

Hromadné prihlasovanie do občianskeho združenia prebehne v dňoch 13. až 15. februára 2017 nasledovne:

 

 • Budovateľská 13 v Kultúrnej miestnosti na prízemí v časoch:    
               
  Pondelok   20:30 - 22:30 hod.

  Utorok        19:00 - 21:00 hod.

  Streda        19:00 - 21:00 hod. 

 

 • Budovateľská 31 v miestnosti PC klubu 1-3-1 na 11. poschodí v časoch:
   

  Pondelok   19:00 - 21:00 hod.

       Utorok        19:00 - 21:00 hod.

Streda        19:00 - 21:00 hod.

   

Dodatočné pripojenie bude možné v úradných hodinách PC klubu.
 

Študentská rada si vyhradzuje právo zrušiť členstvo ubytovanému, ak opakovane poruší prevádzkové poriadky Študentských Domovov. Taktiež si vyhradzuje právo neprijať žiadosť o členstvo ubytovaného s podobnou minulosťou.

 

                                                                                


 

Ako uhradiť členský poplatok ŠRB313 o. z.


Žiadateľ o členstvo do občianskeho združenia uhrádza poplatok v podobe bankového prevodu 8€, alebo 23€, na číslo účtu:

 

5040212473/0900.

 

Podľa nového označovania účtov je možné tiež uhradiť členstvo aj prostredníctvom IBAN:

 

SK90 0900 0000 0050 4021 2473 , BIC: GIBASKBX .

 

 

Pri platbe je nutné zadať údaje z vygenerovanej zmluvy PC klubu. Od augusta 2014 sú prostredníctvom rozhrania PC klubu generované nové zmluvy, pri ktorých je variabilný symbol priradený automaticky.

 

!!! Variabilný symbol nie je zhodný s variabilným symbolom z ubytovacieho oddelenia. !!!

 

Novinkou je nutné zadať špecifický symbol, ktorý je taktiež automaticky priradený na zmluve podľa internátu. 

Pre internát Budovateľská 13 je špecifický symbol 0013

Pre Internát Budovateľská 31 je špecifický symbol 0031

 

 

Pri nesprávnom vyplnení platobných údajov nebude možne priradiť platbu k členovi o. z. a tak sa stáva jeho členstvo neplatným.

                                                                                

aktualizované 09.02.2017

 


 


Porucha systému USERPANEL

Študenti, ubytovaný na internáte Budovateľská 31 ak mali problém s pripojením na internet, že sa musia registrovať nanovo a pridať počítač. Tí ktorí majú zmluvu tak novu zmluvu generovať nemusia. Dnes tak po prinesení zmluvy s dokladom po registrovaní už budu v našom systéme a budeme ich môcť pripojiť. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

aktualizované 20.09.2016


Členstvo v Študentskej rade Budovateľskej 31 a Budovateľskej 13 o. z.

Vážení študenti a hostia ubytovaní v Študentských domovoch ulice Budovateľskej 13 a Budovateľskej 31. Radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vstúpiť do občianskeho združenia ŠRB313.
Občianske združenie (ďalej len o. z.) ponúka členom internetové pripojenie a bezplatný vstup do posilňovne a kultúrnej miestnosti študentských domovov.

Podmienky členstva v ŠRB313 o. z. :

 1.  Ubytovanie v jednom zo spomínaných Študentských Domovov.
   
 2.  Poplatok za členstvo na dobu jedného mesiaca - v cene 8€, členstvo na celú dĺžku zimného semestra 2016/2017 – v cene  23€. Poplatok je nevratný.
   
 3.  Registrácia na stránke: userpanel.pcklub.sk , po vyplnení chýbajúcich údajov je možné vytlačiť vygenerovanú prihlášku do združenia. (Návod ako sa registrovať, ako vyhladať MAC adresu PC
   

Hromadné prihlasovanie do občianskeho združenia prebehne v dňoch 19. až 21. septembra 2016, v čase od 19:00 do 21:00 pre:

-     Budovateľskú 13 v miestnosti 807

-     Budovateľskú 31 v miestnosti PC klubu 1-3-1 na 11. poschodí.

 

Pri prihlasovaní do O.Z. je nutné priniesť riadne vyplnenú, podpísanú zmluvu A doklad o úhrade (platby, ktorá už prebehla).

 

Študentská rada si vyhradzuje právo zrušiť členstvo ubytovanému, ak opakovane poruší prevádzkové poriadky Študentských Domovov. Taktiež si vyhradzuje právo neprijať žiadosť o členstvo ubytovaného s podobnou minulosťou.

 

                                                                                

Ako uhradiť členský poplatok ŠRB313 o. z.


Žiadateľ o členstvo do občianskeho združenia uhrádza poplatok v podobe bankového prevodu 8€, alebo 23€, na číslo účtu:

5040212473/0900.

Podľa nového označovania účtov je možné tiež uhradiť členstvo aj prostredníctvom IBAN:

SK90 0900 0000 0050 4021 2473 , BIC: GIBASKBX .

 

Členstvo nie je možné zaplatiť v hotovosti ani šekovou poukážkou.

 

Pri platbe je nutné zadať údaje z vygenerovanej zmluvy PC klubu. Od augusta 2014 sú prostredníctvom rozhrania PC klubu generované nové zmluvy, pri ktorých je variabilný symbol priradený automaticky. Ten nie je zhodný s variabilným symbolom z ubytovacieho oddelenia.

 

Novinkou je nutné zadať špecifický symbol, ktorý je taktiež automaticky priradený na zmluve podľa internátu. 

Pre internát Budovateľská 13 je špecifický symbol 0013

Pre Internát Budovateľská 31 je špecifický symbol 0031

 

 

Pri nesprávnom vyplnení platobných údajov nebude možne priradiť platbu k členovi o. z. a tak sa stáva jeho členstvo neplatným.

                                                                                

aktualizované 12.09.2016


UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTOV  

 

Platba za ubytovanie za mesiace - DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR musí byť na účte Technickej univerzity: 

do 10. decembra 2015 - 195 € - študenti Prešovskej univerzity
do 10. decembra 2015 - 210 € - študenti ISM a VŠ sv. Alžbety
do 15.decembra 2015 - 171 € - študenti FVT


IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: študenti FVT - viď MAIS
                              študenti Prešovskej univerzity – info na ubyt. oddelení

Špecifický symbol Budovateľská 13: 1517
Špecifický symbol Budovateľská 31: 1518

/poplatok za každý omeškaný deň je 0,50 €/

aktualizované 10.11.2015


Porucha siete internet.

ŠRB313 o.z. sa verejne ospravedlňuje užívateľom za výpadky siete internet.
Na odstránení poruchy sa pracuje, ďakujeme za pochopenie.

aktualizované 7.10.2015


 

Pred-semestrálne pripájanie do siete internet

Pred-semestrálne pripájanie do siete internet prebehne dňa

7. septembra 2015
14. septembra 2015

Od 19:00 do20:00 v PC klubovni na 11. poschodí internátu Budovateľskej 31.

Je nutné priniesť si ethernet MAC adresu počítača (ak to neviete, doneste radšej so sebou laptop), občiansky a ISIC preukaz. Do 21. septembra 2015 pripájanie v iných termínoch nebude možné. Predsemestrálne pripájanie je prevažne určené študentom prvého ročníka, ktorý momentálne absolvujú repetitoria na FVT.

aktualizované 7. 9. 2015


Pokyny pre študentov, ktorým bolo ubytovanie pridelené:

1.  Ubytovať sa môžete najskôr dňa 2.9.2015. V prípade, že sa do 1. ročníka  nezapíšete, strácate  nárok na ubytovanie. 

2.  Ubytováva sa  na ubytovacom  oddelení ŠD v čase:

Po. - Štv.- 8.00 do 14.00 hod.

Pia.- 8.00  -  12.00 hod.    

okrem soboty a nedele.

3.   K ubytovaniu je potrebné :

- občiansky preukaz

- ISIC alebo potvrdenie o návšteve školy    

- doklad o zaplatení bytného za IX, X, XI, (výpis  z účtu, alebo     

- potvrdenie o zrealizovaní platby s razítkom banky﴿

Pri ubytovaní sa na internát do 15. 9. sa platí plné bytné za 3 mesiace, t.j. 171 €. Pri nástupe po 15. 9. sa uhradí za IX 70% bytného, spolu s X, XI  154 €.

číslo účtu bytného – IBAN  SK97 8180 0000 0070 0008 4912

variabilný symbol Budovateľská 31 – 1518 (u vyšších ročníkov vlastný variabilný symbol)

variabilný symbol Budovateľská 13 – 1517 (u vyšších ročníkov vlastný variabilný symbol)

konštantný symbol Budovateľská 31 - 1518

konštantný symbol Budovateľská 13 - 1517

Upozornenie - Platby vykonané pred 2. septembrom 2015 nebudú akceptované do zimného semestra 2015, môžnosť uhradiť bytné nasjkôr až 2. septembra 2015.

Platby je možné uhradiť jedine bankovým prevodom. Poštové poukážky nebudú akceptované.

4.   Upozorňujeme Vás, že v prípade bezdôvodného neubytovania sa do konca septembra. Vám pridelenie ubytovania zaniká (pracovné dni).

aktualizované 19. 8. 2015


Výpadok počítačovej siete PC klubu 1-3-1

Dňa 10. Júna 2015 pravdepodobne nastane výpadok počítačovej siete z dôvodu údržby na hlavnom komunikačnom uzle TUKE.
Žiadame Vás preto o štipku tolerancie priblížne v čase 19:00 do 21:00. Za pochopenie ďakujeme.

aktualizované 9. 6. 2015


Úradné hodiny PC klubu 1-3-1 – LETNÝ REŽIM

Pondelok:  18:00 do 19:00  Budovateľská 31, 11. poschodie v PC klubovni

  Streda :    18:00 do 19:00  Budovateľská 13, 4. poschodie v Serverovni PC klubu, miestnosť 412

V prípade otázok nás môžete kontaktovať skrz e-mail JLIB_HTML_CLOAKING

 

Internetové pripojenie je prevádzkované občianským združením, ktoré je pod záštitou študentov. Nakoľko sa však začalo letné obdobie prázdnin študenti zodpovedný za správu siete na ubytovacích zariadeniach jednoducho nie sú.  Preto prosíme všetkých ubytovaných aby v čase prádznin mali pochopenie pre nedostatok personálu, v prípade riešenia poruchy siete, alebo pripájania nových užívateľov.

Za pochopenie Vám srdečne ďakuje predseda občianského združenia ŠRB313.

aktualizované 3. 6. 2015


Výberové konanie na pozíciu Študentského policajta

Dňa 11.3 2015 o 20.00 hod. v PC klubovni 1-3-1 (Budovateľská 31, 11.Poschodie) sa uskutoční výberové konanie na pozíciu Študentského policajta.

Podmienky pre prijatie za nového člena študentskej polície :

·       Členstvo v občianskom združení ŠRB 313 o.z.

·       Štúdium v dennej forme na FVT TUKE so sídlom v Prešove

·       Študent 2-3 ročníka

·       Bezúhonnosť

Študentská rada si vyhradzuje právo neprijať za člena študentskej polície študenta s tendenciou porušovať ubytovací poriadok ŠD a pravidlá občianskeho združenia ŠRB 313 o.z.

aktualizované 5. 3. 2015


Úhrada ubytovania pre mesiace marec, apríl, máj

Vážený členovia ŠRB 313 o.z. a ubytovaný študenti v študentských domovoch Budovateľskej 13 a Budovateľskej 31. Znova nastal ten čas, kedy je potrebné uhradiť poplatok za ubytovanie na študentských domovoch za mesiace marec, apríl a máj. Vzhľadom na to, že v študentských domovoch sú ubytovaný študenti z rôznych škôl a univerzít, platí aj pre týchto študentov rôzny cenník.
Návod ako uhradiť bytné nájdete na týchto odkazoch:
 - FVT
 - UNIPO
 - Súkromné vysoké školy

Pre všetkých však platí, že platbu je nutné uhradiť do 15. marca 2015.

 

aktualizované 2. 3. 2015


INTERNET - pripájanie letný semester 2014/2015

alt

Všetky informácie ohľadom pripájania pre obdobie letný semester akademického roku 2014/2015 nájdete na tejto podstránke.

 

 

 

 

aktualizované 9. 2. 2015


SÚŤAŽ - Kultúrna miestnosť

Vážení členovia.alt

Konečne nastal ten čas, kedy sa jeden zo snov ŠRB 313 o.z. začína napĺňať. Práce na kultúrnej miestnosti pre študentov na študentskom domove Budovateľskej 31 spejú k svojmu záveru. Súčasťou tejto miestnosti bude najnovšie herné zariadenie od spoločnosti SONY, avšak my nevieme čo sa Vám študentom páči a čo by Ste si radi zahrali na tomto zariadení, preto Vám dávame jedinečnú možnosť vybrať si svoj herný titul a zároveň sa tak zapojili do súťaže o 50GB quoty internetového pripojenia pre letný semester ak. r. 2014/2015.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Študent, ktorý hlasuje, musí byť členom občianskeho združenia pre obdobie Letný semester ak. r. 2014/2015. Vyberať si môžete z ľubovoľných herných titulov pre herné zariadenia typu Playstation značky SONY ( Poprosíme hlasujte iba pre neprenosné verzie konzol Playstation, ako sú PSone, PS2, PS3 a samozrejme PS4). Maximálny počet sú štyri herné tituly.

Hlasovať môžete prostredníctvom e-mailu na JLIB_HTML_CLOAKING . Nezabudnite sa podpísať a do predmetu správy napísať „Súťaž - kultúrna miestnosť“.

Nakoľko sa jedná o Študentskú kultúrnu miestnosť, hlasovať môžu iba študenti.

Hlasovať môžete až do oficiálneho ukončenia súťaže, ktoré bude oznámené na stránkach študentskej rady.


 

 

Informácie o platbách za ubytovanie.
 

Vážení ubytovaní na Študentských domovoch ulice Budovateľskej.
Informácie o platbách pre mesiac márec, apríl a máj nájdete tu:
Pre internát Budovateľská 13
Pre internát Budovateľská 31

aktualizované 21.02.2014


 

Aktivácia účtu na fóre www.fvt.sk/forum

Všetký potrebné informácie ako správne aktivovať účet na fóre najdete na http://www.fvt.sk/forum/viewtopic.php?f=225&t=4256